Executie instalatii de gaze

Proiectarea si executia instalatiilor de ultilizare a gazelor naturale

Firma noastra va ofera gama completa de servicii: proiectare, avizare, execuţie, receptie.

Proiectarea. Alimentarea consumatorilor de gaze naturale din reţeaua exterioară de distribuţie se realizează prin intermediul conductei de branşament. În general, orice proprietar este legat la conducta publică printr-un singur  branşament.  Instalaţiile de utilizare ţin de la regulatorul de presiune amplasat la intrarea în incinta proprietăţii până la evacuarea gazelor arse (inclusiv coşul şi canalul de fum).

Execuţia de lucrări pentru realizarea sistemelor de alimentare cu gazelor naturale se face numai de catre firme autorizate ANRE şi cu avizul operatorului de distribuţie licenţiat, împuternicit pe bază de contract încheiat cu investitorul, pentru controlul calităţii lucrărilor în timpul execuţiei.

Recepţia tehnică a lucrărilor din cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se face de operatorul economic (firma autorizata ANRE), prin specialişti delegati, dupa finalizarea lucrarilor.

Punerea în funcţiune se face pe baza procesului verbal de recepţie tehnică, după încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Racordarea conductelor noi de distribuţie şi a branşamentelor la conductele în funcţiune, se face de operatorul licenţiat al sistemului de distribuţie, la solicitarea scrisă a instalatorului autorizat care a executat lucrarea.