Debransari RADET

Firma noastra va poate asista cu intocmirea si avizarea documentatiei necesare in vederea debransarii de la sistemul local centralizat de incalzire.

Etapele principale pentru debransare RADET sunt urmatoarele:

  • cerere de debransare depusa la RADET (avizata de Asociatia de Proprietari);
  • avizul RADET în care sunt comunicate conditiile pe care solicitantul trebuie sa le îndeplineasca pentru a se debransa, precum si continutul proiectului de debransare;
  • proiect de debransare pentru intocmirea Referatului de specialitate privind debransarea;
  • devizul de plata intocmit pe baza Referatului de specialitate aprobat de Asociatia de Proprietari;
  • debransarea de va efectua in baza un Proces-Verbal de debransare, dupa achitarea devizului.