Revizii instalatii gaze

Verificarea si revizia instalatiei de utilizare gaze naturale reprezinta un control preventiv si obligatoriu. Potrivit normelor legale in vigoare, verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza periodic la maximum 2 ani, iar revizia tehnica la maximum 10 ani.

Cu ocazia acestor acțiuni periodice se verifică starea, funcționalitatea și conformitatea instalației cu documentația tehnică avizată. Remedierile defecţiunilor constatate şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia beneficiarului.

Revizia periodică a instalaţiilor de utilizare constă în:

  • efectuarea tuturor operaţiunilor prevăzute la verificarea periodică, revizia din anul respectiv înlocuind verificarea;
  • efectuarea probei de rezistenţă numai pentru partea de instalaţie la care s-au  făcut înlocuiri şi/sau modificări;
  • efectuarea probei de etanşeitate a întregii instalaţii.