Verificari instalatii gaze

Verificarea si revizia instalatiei de utilizare gaze naturale reprezinta un control preventiv si obligatoriu. Verificarea tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se realizeaza periodic la maximum 2 ani.

Cu ocazia acestor acțiuni periodice se verifică starea, funcționalitatea și conformitatea instalației cu documentația tehnică avizată. Remedierile defecţiunilor constatate şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia beneficiarului.

Verificarea periodică a instalaţiilor de gaze constă in efectuarea următoarelor operaţiuni:

  • verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente;
  • verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi;
  • verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun;
  • verificarea funcţionării echipamentelor şi dispozitivelor auxiliare din  componenţa instalaţiei de utilizare şi a instalaţiei de alimentare cu energie electrică a acestora, după caz;
  • verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă; demontarea / debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente;
  • verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare ale beneficiarului;
  • verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente;
  • verificarea tirajului coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse şi prezentarea de către consumator a dovezii de curăţire a acestora de către un agent economic autorizat conform reglementărilor în vigoare;
  • verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile de reglare-măsurare şi posturile de reglare.